Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/22.

Zasady rekrutacji dzieci  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu na rok szkolny 2021/22.

  1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci z terenu gminy Mrozy. Dzieci spoza gminy będą przyjmowane w przypadku wolnych miejsc.
  2. Przyjęcie dzieci do oddziału odbędzie się w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.
  3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica kandydata. (załącznik nr 1.)
  4. Wypełnione wnioski  można składać w sekretariacie szkoły od 1 marca 2021r. do 27 marca 2021r. 
  5. Rodzice dzieci, które uczęszczały do oddziału w bieżącym roku szkolnym i pozostają na rok szkolny 2021/22 wypełniają deklarację o kontynuacji uczęszczania (załącznik nr 2.)
  6. W przypadku prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie brane będą pod uwagę kryteria określone Uchwałą Rady Miejskiej w Mrozach Nr XXXVI/372/2018 z dnia 23 lutego 2018r.   
  7. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły http://szkola.jeruzal.edu.pl w zakładce ,,Rekrutacja”, oraz w dni powszednie pod  nr.25 752 32 79 w godz. 8.00-16.00.

 

Dyrektor szkoły

                    Ewa Reda