Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Działania w ramach programu „Książki naszych marzeń”

 1. Konsultacje z uczniami, rodzicami i Gminną Biblioteką Publiczną w Mrozach (Filia w Jeruzalu) w celu ustalenia listy  książek
 2. Zakup do biblioteki szkolnej książek (83 pozycje) o  tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów niebędących podręcznikami, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci.  Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
 3. Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:
 •  Konkurs literacko - plastyczny dla uczniów klas I - III polegający na wykonaniu ilustracji do czytanych przez dzieci baśni.
 • Konkurs literacko - plastyczny dla uczniów klas IV- VI – plakat zachęcający do przeczytania wybranej książki.
 •  Dzień Języka Ojczystego w bibliotece szkolnej:                                                                                                                  a)  gazetka informująca o święcie, jego genezie, znaczeniu dla narodu polskiego, historii naszego języka i znanych językoznawcach;                                                                                                                                                          
 •  Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (kwiecień):                                                                                                         a)  gazetka informująca o święcie, jego genezie;                                                                                                                 b) konkurs DRZEWO KSIĄŻEK dla wszystkich czytelników(styczeń –marzec);
 •  b) Maraton pięknego czytania: Czytamy Sienkiewicza (maj)
 1. Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych dzieci:
 • Zajęcia w formie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej (jeden projekt na odział).
 • Warsztaty plastyczne „Co się czai w bibliotece?”