Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Pasowanie na ucznia

9 października 2020r. dwudziestu uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, w obecności Dyrektora Szkoły Ewy Reda, wychowawcy klasy Mirosławy Malka oraz rodziców zostało oficjalnie przyjętych do grona społeczności uczniowskiej.

Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny. Z ogromnym przejęciem recytowali wiersze, śpiewali piosenki i odpowiadali na pytania stawiane przez prowadzące uroczystość uczennice klasy IV.

Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze przed sztandarem naszej szkoły, pierwszaki ślubowały być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem oraz nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Ewa Reda dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, życząc dzieciom samych sukcesów w długiej karierze szkolnej.

Tradycyjnie najmilszą chwilą dla dzieci było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków. Każde dziecko otrzymało też swój pierwszy dokument tożsamości i przynależności do szkoły, czyli legitymację szkolną.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie