Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Przyrodnicze laboratorium

W ramach projektu: „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej w Jeruzalu” w roku szkolnym 2020/2021 realizowano zajęcia z przyrodniczego laboratorium.

Uczniowie wraz z nauczycielem spotykali się, aby pogłębić swoje zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia miały charakter badawczy, laboratoryjny i stanowiły namiastkę pracy „przyrodnika- naukowca”.

Młodzi przyrodnicy dowiedzieli się, czym są obserwacje i doświadczenia, poznali przyrządy przydatne w poznawaniu przyrody, sprzęt laboratoryjny niezbędny do przeprowadzenia eksperymentów, doświadczeń. Założyli hodowlę długoterminową, prowadzili obserwacje, dokumentowali wyniki obserwacji i wyciągali wnioski. Nauczyli się zasad posługiwania mikroskopem. Samodzielnie przygotowywali i badali preparaty. Prowadzili doświadczenia i eksperymenty na substancjach o różnym stanie skupienia. Pracowali z użyciem: map, atlasów i przewodników. Zwiedzali wirtualnie wybrane miasta Polski. Przygotowali i zaprezentowali w grupach prezentacje multimedialne, gazetki tematyczne i foldery. Analizowali plansze, wykresy, diagramy. Oglądali filmy przyrodnicze i edukacyjne. Grali w gry edukacyjne i układali puzzle tematyczne.

Poruszana tematyka pozwalała uczniom poznawać zagadnienia z przyrody przez bezpośredni kontakt, doświadczenie. Celem zajęć była nauka poprzez zabawę, budowanie świadomości ekologicznej młodego człowieka i wspieranie jego rozwoju.

Proste eksperymenty, doświadczenia, prowadzenie obserwacji i hodowli wyposażyły młodych przyrodników w umiejętności, które pozwolą im na bardziej aktywny udział w zajęciach lekcyjnych. Nabyta wiedza i umiejętności ułatwi im zrozumienie i zapamiętanie zagadnień z zakresu nie tylko przyrody, ale również: biologii, geografii, fizyki i chemii.

Zrozumienie natury może zapoczątkować przygodę i rozbudzić przyrodnicze pasje, które przyniosą oczekiwane efekty w ich dorosłym życiu.

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie