Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja rok szkolny 2019/20

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, informuje, że w dniach 01 – 29 marca 2019 r. będą trwały zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.
Zapraszamy rodziców:
• Dzieci 3 letnich/4 letnich/5 letnich (oddział przedszkolny)
• Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2013) mających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.


Klasa I
       • Dzieci 7 letnich (rok urodzenia 2012) mających obowiązek uczęszczania do klasy pierwszej

  • Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2013) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY

– prosimy o przygotowanie numeru PESEL dziecka.

 

 Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Ewa Reda
 
 
Podstawa prawna:
Art. 33. 1Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego; Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 

 

Artykuły

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/20

2019-02-27

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu na rok szkolny 2019/20

Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/20

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/20

2019-02-27

Zasady rekrutacji dzieci  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu na rok szkolny 2019/20

Czytaj więcej o: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/20

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2018-2019

2018-03-12

Zasady rekrutacji dzieci  do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu na rok szkolny 2018/19

 

Czytaj więcej o: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2018-2019

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2018-2019

2018-03-12

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu na rok szkolny 2018/19

 

Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2018-2019

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2017-2018

2016-03-01

Zasady rekrutacji dzieci  do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu na rok szkolny 2017/18

Czytaj więcej o: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2017-2018

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2017-2018

2016-03-01

Zasady przyjęcia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu na rok szkolny 2017/18.

Czytaj więcej o: Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej 2017-2018