Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Jesteś tutaj: Start / Biblioteka / podręczniki

podręczniki

Regulamin korzystania z podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu

Niniejszy regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników oraz sposób postępowania w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika:

1.Udostępnianie podręczników podlega rejestracji. Podręczniki wypożyczane do domu bibliotekarz rejestruje w komputerowej bazie użytkowników. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

2.Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi jego integralną część i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów zakupu całego podręcznika na zasadach określonych przepisami prawa. 

3.  Wszystkie podręczniki  są  wpisane do księgozbioru „Programy nauczania, podręczniki” i opieczętowane pieczątką biblioteki Szkoły Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu, posiadają odrębny numer inwentarzowy oraz naklejkę z kodem kreskowym.

4.  Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego.  Jest to pierwszy tydzień nauki o ile podręczniki z wydawnictw zostaną przesłane bez opóźnień. W przypadku opóźnienia przesyłek, podręczniki są wypożyczane  w pierwszym możliwym terminie.

5.  Dopuszcza się  wypożyczenie kompletów używanych podręczników do klasy programowo wyższej    w ostatnim tygodniu nauki bieżącego roku szkolnego o ile na kocie danego czytelnika nie ma żadnych wypożyczonych książek.

6.Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w ostatni poniedziałek roku szkolnego.

7.Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o podręczniki (na bieżąco dokonuje drobnych napraw).

8.Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

9.Nie dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczania (np. pracy domowej).

10 .Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu podręcznika na zasadach określonych przepisami prawa.

12. Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika:

1.Przez uszkodzenie podręcznika rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze jego wykorzystywanie. Użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia jest zobowiązany podręcznik naprawić.

2.Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub

spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i uniemożliwiają pełne z niego korzystanie.