Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Ważne adresy i telefon

Ważne adresy i telefony, pod którymi możesz uzyskać pomoc:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

  ul. Konstytucji 3 Maja 16, 

  tel.758-42-10

  • Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim

ul. Okrzei 14, tel. 758-42-66

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

ul. Konstytucji 3 Maja 16,

tel. 759-27-77, 759-27-78

  • Miński Punkt Informacyjno-Konsultacyjny,

ul. Wyszyńskiego 30 A,

tel. 758-03-03

  • Poradnia Uzależnień,

 ul. Kościuszki 9, tel.758-42-46 w. 235

  • Poradnia Odwykowa,

ul. Kościuszki 9, tel.758-42-46 w. 421

  • Komenda Powiatowa Policji,

ul. Wyszyńskiego 15/17,

tel.997, 759-72-00, 758-88-77

  • Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 0 800 12 12 12 (w godzinach 8:15-20:00)
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - Fundacja Dzieci Niczyje - 116-111 (linia bezpłatna)