Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Informacje bieżące

Artykuły

Kampania "Mała książka- wielki człowiek" - pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika

2020-11-09
Powiększ zdjęcie

Październikowe działania w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych zakończyły się uroczystym pasowaniem pierwszoklasiistów na czytelnika. Uczniowie otrzymali personalizowane zakładki do książek (każdy ze swoim imieniem) oraz mogli wypożyczyc książki do czytania samodzielnego i z rodzicami. Głównym  elementem pasowania na czytelnika był udział uczniów w przygotowanej przez bibliotekarza grze terenowej "W poszukiwaniu ukrytego skarbu". Gra rozpoczęła sie przed salą lekcyjną, a zakończyła przed biblioteką szkolną.  Pierwszoklasiści mieli za zadanie odszukanie ukrytych po drodze do biblioteki karteczek z literami alfabetu oraz innymi, tajemniczymi symbolami. Nastepnie z odnalezionych liter uczniowie mieli wybrać te, które już poznali w szkole. Osoba, która znalazła karteczkę z rysunkiem oka zyskała prawo do otwarcia odszukanego przez dzieci  "skarbu". Paczka zawierała Wyprawki Czytelnicze przysłane do szkoły przez Instytut Książki w ramach kampanii "Mała książka - wielki człowiek". Na zakończenie pasowania na czytelnika każdy z uczniów otrzymał Wyprawkę Czytelniczą z życzeniami miłej lektury i wspaniałej zabawy. 

Czytaj więcej o: Kampania "Mała książka- wielki człowiek" - pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika

"Z książką Ci do twarzy" - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

2020-11-09
Powiększ zdjęcie

1. października rozpoczął się Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (MMBS) ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Tradycja tego święta ma już 20 lat. Celem akcji jest promocja biblioteki szkolnej i jej działań, rozbudzanie i kształtowanie kultury czytelniczej, integracja środowiska szkolnego. W ramach  Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w bibliotece szkolnej powstała gazetka ścienna dotycząca historii Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zorganizowano także wystawę "Najstarsze książki w bibliotece". Rozpoczęła się także kolejna edycja konkursu czytelniczego"Drzewo książek" oraz ogłoszony został nowy konkurs "To lubię, to czytam". W konkursach mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące zasady bezpieczeństwa akcja czytelnicza "Lubię czytać" odbywała się w małych grupach lub w klasach. Uczniowie czytali baśnie, opowiadania oraz artykuły zamieszczane w pismach dziecięcych i młodziezowych. Obchody zakończyły się uroczystym pasowaniem pierwszoklasiistów na czytelnika oraz przekazaniem im wyprawek czytelniczych z kampanii "Mała książka - wielki człowiek".

Czytaj więcej o: "Z książką Ci do twarzy" - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Propozycje dla uczniów, nauczycieli i rodziców w czasie zdalnego nauczania w klasach IV-VIII

2020-11-04

Kierunek Grodzisko!

2020-10-12
Powiększ zdjęcie

                Uczniowie naszej szkoły  podczas zamkniętych pokazów zorganizowanych podczas I. Festynu Archeologicznego w Mrozach poznali sposób wytwarzania przedmiotów codziennego użytku w średniowiecznym grodzisku. Rekonstruktorzy zaproszeni przez organizatorów w interesujący sposób przedstawili dzieciom i młodziezy pracę kowala, kucharza, garncarza, bursztynnika, tkaczki i myśliwego. Uczniowie obejrzeli także  prezentację uzbrojenia wojów, skorzystali z toru łuczniczego oraz poznali pracę archeologa.

 

Czytaj więcej o: Kierunek Grodzisko!

Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

2020-08-31

W autobusach dowożących i odwożących uczniów obowiązuje  zasłanianie nosa i ust. 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły

Wypożyczanie podręczników w roku szkolnym 2020/2021

2020-08-30

Ze względów bezpieczeństwa podręczniki wypożyczane będą uczniom bez udziału rodziców.  Uczniowie klas I-III otrzymują całe komplety podręczników (wszystkie części). Nauczyciel bibliotekarz przygotowuje dla poszczególnych uczniów komplety podręczników (wypożycza w e-biblio oraz oznacza kartką z imieniem i nazwiskiem ucznia). W porozumieniu z wychowawcami poszczególnych klas nauczyciel bibliotekarz ustala terminy wypożyczenia podręczników (dzień, godzina). Uczniowie odbierają w bibliotece komplety podręczników indywidualnie z zachowaniem społecznego dystansu. Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczania podręczników będą przesłane do rodziców i uczniów klas starszych poprzez dziennik elektroniczny.Nauczyciel bibliotekarz przekazuje ponadto wychowawcom klas materiały ćwiczeniowe. Wychowawcy rozdają uczniom ćwiczenia.

 

Czytaj więcej o: Wypożyczanie podręczników w roku szkolnym 2020/2021

Bezpieczny powrót do szkół - dla uczniów

2020-08-26

Bezpieczny powrót do szkół

2020-08-26

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu dn. 01.09.2020r.

2020-08-26

 

Na rozpoczęcie roku szkolnego zapraszamy tylko osoby zdrowe bez objawów chorobowych, nie przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk lub umycia dłoni w łazience szkolnej.

1)     godz.9.00-klasy IV-VIII- spotkanie uczniów z wychowawcą:

 

a)     kl.IV- sala nr.6 na piętrze, wychowawca p. Iwona Dawid,

 (wejście do szkoły od  strony placu zabaw).

b)     kl.V- sala nr. 8  na parterze, wychowawca p. Agnieszka Szuba,

(wejście główne do szkoły).

c)     kl.VI- sala nr. 4  na piętrze, wychowawca p. Janusz Kamiński

(wejście do szkoły od strony placu zabaw).

d)     kl.VII- sala nr. 3 na piętrze, wychowawca p. Anna Sikorska,

(wejście do szkoły wejściem od strony boisk Orlik).

e)     kl.VIII-sala nr. 5  na piętrze, wychowawca p. Wanda Kamińska

 (wejście do szkoły wejściem od strony boisk Orlik).

 

2)     godz.11.00- klasa I i oddziały przedszkolne spotkanie dzieci z wychowawcą

( na teren szkoły może wejść z uczniem jeden rodzic, który obowiązkowo będzie miał zakryte usta i nos):

 

a)     oddział „0” wychowawca p.Mariola Kowalczyk sala przy hali sportowej

 ( wejście do szkoły od strony placu zabaw).

b)     oddział przedszkolny wychowawca p. Magdalena Bojanowska  sala nr.2

na parterze (wejście do szkoły od strony boisk Orlik).

c)     klasa I- wychowawca p. Mirosława Malka  sala nr.6 na parterze (wejście główne do szkoły).

3)     godz.11.00- klasy II-III spotkanie dzieci z wychowawcą:

 

a)     klasa II- wychowawca p. Małgorzata Tkaczyk  sala nr.7 na parterze

               (wejście główne do szkoły).

b)     klasa III- wychowawca p. Anna Sadowska sala nr.3 na parterze

                (wejście główne do szkoły).

 

Uczniów w tym dniu obowiązuje zachowanie dystansu min.1,5 m, noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych (autobus, korytarz szkolny). W dniu rozpoczęcia roku szkolnego uczniów nie obowiązuje korzystanie z szatni szkolnej.

                                                                                                 

Czytaj więcej o: Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu dn. 01.09.2020r.

Procedury przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu.

2020-05-22

Procedury przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu.

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. W celu uniknięcia grupowania się osób książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców wg następującego harmonogramu:

a) Zwrot książek wypożyczonych w roku szkolnym 2019/2020:

- 25.05.2020 – 05.06.2020 - uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu (oddziały przedszkolne, zerówka, kl. I – III, kl. IV – VIII)

b) Zwrot podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej:

- 25.05.2020 – 05.06.2020 - uczniowie kl. I-III (podręczniki, z których już nie korzystają)

- 08.06.2020 – 10.06.2020 - uczniowie kl. I-III (ostatnie części podręczników oraz język angielski).

- 08.06.2020 – 12.06.2020 - uczniowie kl. IV-VII

-18.06.2020 – 19.06.2020 - uczniowie kl. VIII

3. Bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników.

4. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się z rodzicami i uczniami przez dziennik elektroniczny w celu wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów.

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

6. Sposób i miejsce zwrotu książek:

- książki i podręczniki są zapakowane w reklamówkę (ułatwi to prace związane z określeniem ich stanu po upływie okresu kwarantanny)

- miejsce zwrotu znajduje się w strefie specjalnej wydzielonej w szkole. Są to opisane pojemniki/pudła (data), do których rodzic/uczeń wkłada zapakowane książki i podręczniki.

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia bibliotekarz kontaktuje się z rodzicem w celu poinformowania go o zasadach zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

8. Stan zwracanych podręczników bibliotekarz (po upływie czasu kwarantanny – trzy doby) sprawdza w oparciu o obowiązujący Regulamin korzystania z podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu (usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu podręcznika na zasadach określonych przepisami prawa (po ustaleniu z dyrektorem szkoły).

Czytaj więcej o: Procedury przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu.