Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Informacje bieżące

Artykuły

Procedury przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu.

2020-05-22

Procedury przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu.

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. W celu uniknięcia grupowania się osób książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców wg następującego harmonogramu:

a) Zwrot książek wypożyczonych w roku szkolnym 2019/2020:

- 25.05.2020 – 05.06.2020 - uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu (oddziały przedszkolne, zerówka, kl. I – III, kl. IV – VIII)

b) Zwrot podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej:

- 25.05.2020 – 05.06.2020 - uczniowie kl. I-III (podręczniki, z których już nie korzystają)

- 08.06.2020 – 10.06.2020 - uczniowie kl. I-III (ostatnie części podręczników oraz język angielski).

- 08.06.2020 – 12.06.2020 - uczniowie kl. IV-VII

-18.06.2020 – 19.06.2020 - uczniowie kl. VIII

3. Bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników.

4. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się z rodzicami i uczniami przez dziennik elektroniczny w celu wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów.

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

6. Sposób i miejsce zwrotu książek:

- książki i podręczniki są zapakowane w reklamówkę (ułatwi to prace związane z określeniem ich stanu po upływie okresu kwarantanny)

- miejsce zwrotu znajduje się w strefie specjalnej wydzielonej w szkole. Są to opisane pojemniki/pudła (data), do których rodzic/uczeń wkłada zapakowane książki i podręczniki.

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia bibliotekarz kontaktuje się z rodzicem w celu poinformowania go o zasadach zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

8. Stan zwracanych podręczników bibliotekarz (po upływie czasu kwarantanny – trzy doby) sprawdza w oparciu o obowiązujący Regulamin korzystania z podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu (usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu podręcznika na zasadach określonych przepisami prawa (po ustaleniu z dyrektorem szkoły).

Czytaj więcej o: Procedury przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu.

Życzenia świąteczne

2020-04-08
Powiększ zdjęcie

                     Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy przede wszystkim zdrowia,  które jest ważniejsze od wszelkich dóbr  oraz  miłości, która pozwala przetrwać najgorsze.Niech ten wyjątkowy w czas spędzony w gronie najbliższych rozjaśni wszelkie mroki codzienności i napełni  serca wszystkich nadzieją.

                                                                                                                                              Dyrektor i nauczyciele  Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu

                                                                                                                             

Czytaj więcej o: Życzenia świąteczne

Konsultacje on-line nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu w trackie zdalnego nauczania

2020-04-06

L.p.

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień

tygodnia

Godzina

Sposób komunikowania się

1.

Sikorska Anna

czwartek

11.40-12.40

dziennik Librus

2.

Malka Mirosława

poniedziałek

11.30-12.30

dziennik Librus

3.

Dawid Iwona

piątek

13.30-14.30

dziennik Librus

4.

Gmitrzuk Edyta

poniedziałek

9.30-10.30

platforma TEAMS /dziennik elektroniczny

5.

Kamińska Wanda

wtorek

10.00-11.00

dziennik Librus

6.

Kamiński Janusz

wtorek

10.00-11.00

dziennik Librus

7.

Bieniek Mirosława

wtorek

13.00-14.00

dziennik Librus

8.

Szuba Agnieszka

piątek

09.40-10.40

dziennik Librus

9.

Tkaczyk Małgorzata

środa

13.00-14.00

dziennik Librus

10.

Sadowska Anna

środa

14.00-15.00

dziennik Librus /telefon

11.

Żyła Elżbieta

piątek

09.00-10.00

dziennik Librus

12.

Kulhawik Beata (pedagog)

czwartek

09.30-10.30

dziennik Librus

13.

Kowalczyk Mariola

poniedziałek

13.00-14.00

dziennik Librus /telefon

14.

Wojciechowska Anna

poniedziałek

14.00-15.00

dziennik Librus /telefon

15.

Bojanowska Magdalena

czwartek

14.00-15.00

dziennik Librus /telefon

16.

Mazek-Rybak Emilia

środa

10.45-11.45

dziennik Librus

17.

Juszczak Agnieszka

środa

14.30-15.30

platforma TEAMS /dziennik elektroniczny

18.

Szeląg Paweł

piątek

10.00-11.00

dziennik Librus lub mailowo na adres p.szelag@jeruzal.edu.pl

19.

Pawlak Mirosław

poniedziałek

16.00-17.00

platforma TEAM

20.

Jankowska Anna (logopeda)

wtorek

09-10.00

dziennik Librus

21.

Wronowski Jacek

środa

09.50-10.35

dziennik Librus

22.

Muracka Bogusława

czwartek

08.55-9.40

dziennik Librus

23.

Słodownik Anita

wtorek

12.00-13.00

dziennik Librus

24.

Marlena Serafin-Michalik (psycholog)

wtorek

13.00-14.00

dziennik Librus

 

 

Czytaj więcej o: Konsultacje on-line nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu w trackie zdalnego nauczania

Innowacja pedagogiczna "Czytam i rozumiem"

2020-01-03

W ramach  innowacji pedagogicznej od stycznia do maja 2020 roku

w klasach V-VIII będzie realizowany projekt „Czytam i rozumiem”.           

          Główny cel projektu to budowanie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury, aktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej. 

          Podjęte działania mają na celu:

- rozwijanie wyobraźni oraz wskazywanie uczniom piękna i wartości książek,

- zachęcenie do twórczości literackiej,

- zainteresowanie  uczniów czytaniem książek i prasy. 

 Innowacja będzie realizowana podczas lekcji języka polskiego i zajęć bibliotecznych.

 

         

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Innowacja pedagogiczna "Czytam i rozumiem"