Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Procedury przyjmowania książek i podręczników w czasie epidemii

Procedury przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu.

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

2. W celu uniknięcia grupowania się osób książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców wg następującego harmonogramu:

a) Zwrot książek wypożyczonych w roku szkolnym 2019/2020:

- 25.05.2020 – 05.06.2020 - uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu (oddziały przedszkolne, zerówka, kl. I – III, kl. IV – VIII)

b) Zwrot podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej:

- 25.05.2020 – 05.06.2020 - uczniowie kl. I-III (podręczniki, z których już nie korzystają)

- 08.06.2020 – 10.06.2020 - uczniowie kl. I-III (ostatnie części podręczników oraz język angielski).

- 08.06.2020 – 12.06.2020 - uczniowie kl. IV-VII

-18.06.2020 – 19.06.2020 - uczniowie kl. VIII

3. Bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników.

4. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się z rodzicami i uczniami przez dziennik elektroniczny w celu wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń i zwrotów.

5. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

6. Sposób i miejsce zwrotu książek:

- książki i podręczniki są zapakowane w reklamówkę (ułatwi to prace związane z określeniem ich stanu po upływie okresu kwarantanny)

- miejsce zwrotu znajduje się w strefie specjalnej wydzielonej w szkole. Są to opisane pojemniki/pudła (data), do których rodzic/uczeń wkłada zapakowane książki i podręczniki.

7. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia bibliotekarz kontaktuje się z rodzicem w celu poinformowania go o zasadach zwrotu kosztów zakupu podręcznika.

8. Stan zwracanych podręczników bibliotekarz (po upływie czasu kwarantanny – trzy doby) sprawdza w oparciu o obowiązujący Regulamin korzystania z podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu (usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic zobowiązuje się do zwrotu kosztów zakupu podręcznika na zasadach określonych przepisami prawa (po ustaleniu z dyrektorem szkoły).