Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu, ul.Szkolna 8, 05-317 Jeruzal, tel. 25 7523279

Procedury wypożyczania książek i podręczników w czasie epidemii

Procedury wypożyczania książek i podręczników  oraz innych materiałów bibliotecznych (z wyłączeniem czasopism) w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jeruzalu

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady wypożyczania  książek i podręczników. Zasady są dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów epidemicznych.
 2. Wychowawca powiadamia rodziców/uczniów  przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o sposobie wypożyczenia książek i podręczników.
 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia upoważnionym przez dyrektora szkoły pracownikom książki, które w wyznaczonym miejscu (strefa specjalna) mogą (potwierdzając podpisem na liście) pobrać rodzice/uczniowie.

Zasady wypożyczania książek i podręczników od  25.05.2020r.

 W Szkole Podstawowej w Jeruzalu stosuje się dwa sposoby wypożyczania książek i podręczników:

I.   Rezerwacja w e-biblio  (wszystkie dostępne w bibliotece  książki):

 1. Rodzic z konta ucznia (login ucznia z literą u- login znajduje się też na karcie  bibliotecznej) lub sam uczeń rezerwuje wybrane książki (nie tylko lektury) na e-biblio (w dzienniku Librus / moduły/e-biblio) dzień przed odebraniem ich ze szkoły.
 2. Bibliotekarz przygotowuje zarezerwowane książki  (wypożycza) i umieszcza je przy wejściu (strefa specjalna) z informacją komu należy je wydać (imię, nazwisko, klasa) lub sam je wydaje.
 3. Osoba odbierająca (jeśli to nie jest uczeń) potwierdza odbiór książek czytelnym podpisem.
 4. Odbiór książek odbywa się w wyznaczonych przez bibliotekarza godzinach.

II.   Wypożyczenia bez wcześniejszej rezerwacji (tylko lektury szkolne):

 1. Rodzic /uczeń  w wyznaczonych godzinach informuje pracownika szkoły (strefa specjalna), jakie lektury i dla kogo chce wypożyczyć.
 2. Bibliotekarz przynosi z biblioteki książki.
 3. Osoba odbierająca potwierdza odbiór książek czytelnym podpisem.
 4. Wypożyczanie książek odbywa się w ustalonych  z bibliotekarzem  godzinach.